Строителната индустрия е една от най-големите и динамични в България. Строителните фирми са отговорни за изграждането на нови сгради, инфраструктурни съоръжения и други обекти. За да бъдат успешни, те трябва да имат добре организирано счетоводно обслужване.

Строителните фирми имат специфични счетоводни нужди, които изискват опит и експертиза. Тези нужди включват:

  1. Отчитане на разходите за материали, труд и оборудване
  2. Отчитане на приходите от продажби и услуги
  3. Отчитане на амортизацията на активите
  4. Отчитане на данъчните задължения

Счетоводните услуги за строителни фирми могат да бъдат предоставени от счетоводна кантора или от счетоводител на свободна практика. Когато избирате счетоводна услуга, е важно да вземете предвид размера на вашия бизнес, вашите нужди и бюджета си.

Ето някои от предимствата на използването на счетоводни услуги за строителна фирма:

Спестяване на време и усилия
Гаранция за правилното и навременно изпълнение на счетоводните задачи
По-добро разбиране на финансовите показатели на бизнеса
По-голяма увереност при вземането на финансови решения

Ако сте собственик на строителна фирма, счетоводните услуги могат да ви помогнат да управлявате бизнеса си

Доскоро организациите използваха само един вид счетоводна услуга – това беше специалист на пълен работен ден или цял отдел. С развитието на технологиите се появиха различни форми на предоставяне на услуги: счетоводни консултации, аутсорсинг, дистанционен счетоводител, онлайн услуги. Счетоводството стана възможно от всяка точка на света с достъп до Интернет. Всички операции се извършват с програмите за  “Счетоводство”, има няколко популяни сред българските организации. Така стана възможно да избирате от няколко форми на счетоводни услуги за строителни фирми:

Щатен счетоводител

Това е официално нает специалист, който работи на пълен работен ден в организацията. Като всеки служител на пълен работен ден, счетоводителят получава официална заплата, отпуск, отпуск по болест и майчинство. Работодателят плаща осигуровки за него в извънбюджетни фондове. Организирането на счетоводството в офиса на фирмата е придружено от цялостно оборудване на работното място на счетоводител: офис мебели, компютър с достъп до Интернет, необходимия софтуер, офис оборудване. Предимствата на специалист на пълен работен ден са очевидни – това е личен контакт, оперативно взаимодействие, както и съхранението на цялата документация на хартиен носител в офиса на компанията.

Дистанционен счетоводител

Дистанционна работа означава работа от всяко място, с изключение на офиса на компанията. Обикновено служителят самостоятелно организира работното си място: използва персонален компютър, офис оборудване, софтуер. Счетоводител може да бъде индивидуален предприемач или служител на компания. В първия случай компанията няма да трябва да плаща застрахователни премии. Във втория случай работодателят също може да спести. За да направи това, той може да намери служител в друг регион, където заплатата на счетоводител е значително по-ниска, отколкото в региона, в който работи компанията. Недостатъците на дистанционното сътрудничество включват липсата на личен контакт със служителя и риска внезапно да останете без служител. Споразумение с индивидуален предприемач, например, може да бъде прекратено по всяко време.

Аутсорсинг

Професионални фирми, които предоставят индивидуални или комплексни счетоводни услуги. Разполагат със собствен софтуер, екип от счетоводители с опит в различни сфери на счетоводството. Обикновено аутсорсингът се извършва за досиета на персонала, отчитане и поддържане на отделни документи. Предимство е гъвкавото ценообразуване на услугите. Въз основа на обема на необходимото счетоводство, компанията може да регулира разходите за предоставянето му. Счетоводна кантора –„АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС“ ЕООД поема изцяло счетоводната отговорност. При нанесени материални щети в следствие на грешка в счетоводството, наетата фирма компенсира щетите.

Онлайн услуги. Лесен и евтин вариант за водене на обикновено счетоводство. Перфектен за малка фирма, индивидуален предприемач. С малки обеми документация и проста система за данъчно облагане, специализираните услуги ще бъдат отличен помощник на непрофесионалист.

Прочети още!

След като изберете счетоводна фирма, е важно да поддържате редовен контакт със счетоводителя си, за да обсъдите финансовите аспекти на вашия бизнес. Това ще ви помогне да гарантирате, че вашият бизнес е финансово здрав и да вземете необходимите финансови решения.

Ето някои от най-популярните опции за счетоводно обслужване на строителни фирми:

Счетоводна кантора

Счетоводната кантора е най-често срещаната опция за счетоводно обслужване на строителни фирми. Счетоводната кантора обикновено има екип от опитни счетоводни специалисти, които могат да предоставят пълна гама от счетоводни услуги.

Счетоводител на свободна практика

Счетоводителят на свободна практика е друг вариант за счетоводно обслужване на строителни фирми. Счетоводителят на свободна практика обикновено е опитен счетоводител, който работи самостоятелно.

Софтуер за счетоводно управление

Софтуерът за счетоводно управление е софтуерен продукт, който може да се използва за автоматизиране на редица счетоводни задачи. Софтуерът за счетоводно управление може да бъде полезен за малки и средни строителни фирми, които искат да намалят разходите си за счетоводни услуги.

Заключение

Изборът на най-добрата опция за счетоводно обслужване за вашата строителна фирма зависи от вашите конкретни нужди и бюджет.

„АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС“ ЕООД

гр. Русе, ул. „Александровска“ 1-3, вх.2, ет.5

Тел: 0878 178 971 ; 0888 220 113

Email: account_plus_minus@abv.bg